Reanimatie en AED hulpverlener

reanimatie-1

In een training van ongeveerĀ 3 uur leert u hoe u iemand met een circulatiestoornis (hartstilstand) op de best mogelijke manier kunt helpen. Met de vaardigheden die u op deze cursus leert kunt u de kans op overleven van het slachtoffer aanzienlijk vergroten. De instructeur leert u een aantal stappen die u moet doorlopen wanneer u geconfronteerd wordt met een slachtoffer van een hartstilstand. U leert het slachtoffer te beademen en borstcompressies (hartmassages) te geven en hoe een AED te gebruiken.aed-middelen

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Met behulp van de AED kunt u het hart van het slachtoffer een kleine elektrische schok geven. Deze schok helpt het hart mogelijk weer op gang. Met behulp van de AED geeft u het slachtoffer een grotere kans te overleven.

U wordt getraind in de nieuwste reanimatierichtlijn 2015. Na afronding van deze cursus ontvangt u een Europees erkend certificaat BLSĀ & AED hulpverlener uitgereikt door de Europese Reanimatieraad.