BHV in 1 dag middels e-learning

BHV-er in 1 dag! De snelste manier om BHV-er (bedrijfshulpverlener) te worden. U neemt zelf de theorie door, in uw eigen tijd, plaats en tempo. Tijdens de praktijkdag wordt u professioneel begeleid en getraind in de praktische vaardigheden. Na deze dag kunt u als BHV-er, Eerste Hulp verlenen en een beginnende brand bestrijden.

DE CURSUS

De cursus BHV is een zeer praktisch ingerichte cursus en dus zeker niet saai! Deze Blended learning opleiding tot BHV-er bevat twee onderdelen.
1. Theorie: Deze neemt u in uw eigen tijd, plaats en tempo door. Na inschrijving krijgt u van het exameninstituut, het NIBHV, 3 weken voor aanvang van de praktijkdag een e-mail met inlogcode die toegang geeft tot de lesstof. Aan de hand van voorbeelden, tekst en films worden er praktijksituaties geschetst. Vanuit deze situaties wordt de theorie uitgelegd. Om u goed op het examen voor te bereiden zitten er ook oefentoetsen in het lespakket.

  1. Praktijkdag: Tijdens deze dag leert u alle vaardigheden die een BHV-er nodig heeft. Eén dagdeel staat in het teken van Eerste Hulp. U leert wat u moet doen bij verschillende soorten letsels. Ook het bedienen van de AED wordt getraind. Het tweede dagdeel leert u een beginnende brand te bestrijden.
    Voor wie Een specifieke vooropleiding is niet vereist om aan deze cursus BHV deel te nemen. Een BHV-er kan op elke afdeling in de organisatie werken. Als er maar altijd een BHV-er aanwezig is! Bij grotere bedrijven moet er zelfs meer dan één BHV-er aanwezig zijn. Dit is wettelijk bepaald en vastgelegd in de Arbo-wet.

Inhoud De volgende onderwerpen komen aan bod.
Eerste Hulp: * Alarmeren van BHV en algemene hulpverleningsregels, * Uitwendige wonden * Oogletsels * Kneuzingen en verstuikingen * Botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels * Brandwonden * Reanimatie * Bedienen van het AED apparaat
Brandbestrijding en Ontruimen: * Brand en gevaren bij brand (u gaat ook zelf blussen) * De taak van de BHV-er bij een brand en een ontruiming * Voorbereiding van een ontruiming
Examen De E-learning bestaat uit 4 modules. Elke module sluit u af met een toets. Als u alle toetsen via E-study met een voldoende heeft behaald, kunt u een toelatingscertificaat uitprinten. Deze geeft u toegang tot de praktijkdag. De praktijkdag sluit u af met een NIBHV meerkeuze examen. Daarnaast worden ook uw praktijkverrichtingen gedurende de dag beoordeeld. Heeft u alles goed doorlopen dan ontvangt u een NIBHV Basisdiploma, certificaten en een legitimatiepas met een geldigheidsduur van één jaar. Door elk jaar de bhv cursus te volgen, kunt u de geldigheid jaarlijks verlengen. U blijft dan als officieel BHV-er geregistreerd staan.