Eenheidsdiploma EHBO

De cursus Eerste Hulp wordt gegeven conform de richtlijnen van het Oranje Kruis. Deze cursus wordt aangeboden in 3 volle cursusdagen (inclusief examen) en wordt afgesloten met het officiële examen voor het Oranje Kruis diploma eerstehulpverlener.

Tijdens de cursus komen de volgende onderdelen aan bod:

 • Vijf belangrijke punten in de EHBO
 • De vitale functies
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen in de ademhaling
 • Ernstige bloedingen
 • Plaatselijk letsel
 • Warmteletsels
 • Koudeletsels
 • Vergiftigingen
 • Elektriciteitsletsels
 • Verband en hulpmiddelen
 • Het menselijk lichaam

Deze opleiding wordt afgesloten met een examen. Tijdens dit examen wordt beoordeeld of u de leerstof praktisch en theoretisch beheerst. Ook wordt er gelet op uw geschiktheid om in de praktijk als eerstehulpverlener op te treden. Het examen wordt afgenomen door een medisch docent en een instructeur eerste hulp, bijgestaan door lotusslachtoffers.Het diploma eerstehulpverlener heeft een geldigheid van twee jaar. Door het jaarlijks bijwonen van een herhalingsdag eerstehulp wordt het diploma automatisch verlengd.