Herhaling EHBO

Voor het geldig houden van het Oranje Kruis diploma eerstehulpverlener  is het noodzakelijk jaarlijks een herhalingsdag bij te wonen om de opgedane kennis op een goed niveau te houden.

Tijdens deze herhalingsdag wordt de lesstof uitgebreid herhaald en worden diverse ongevalscenario’s behandeld.