Code 95 CCV — BHV – EHBO voor chauffeurs

ccv bhv_code_95

CCV registratie

Een beroepschauffeur is verplicht om iedere 5 jaar minimaal 35 uur nascholing te volgen voor het behouden van zijn groot rijbewijs / code 95. Wanneer een chauffeur niet voldoet aan de nascholingsplicht mag hij niet meer beroepsmatig rijden.

De nascholing (code 95) moet bestaan uit de cursussen die door het CCV gecertificeerd zijn en mogen meegeteld worden voor chauffeurs in het kader van de richtlijnen vakbekwaamheid voor beroepschauffeurs (minimaal 7 uur per opleiding).

De betreffende opleidingsuren worden in mindering gebracht op het totaal van 35 herscholingsuren per 5 jaar.

Bij uw aanmelding hebben wij de volgende persoonlijke gegevens nodig:

  • Burgerservicenummer (BSN)
  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum en plaats
  • Adresgegevens