Herhaling ploegleider BHV

Veranderingen van binnen en buiten de organisatie zijn van invloed op de invulling die gegeven wordt aan de BHV-organisatie. Vooral werknemers met een coördinerende functie in de BHV-organisatie doen er daarom goed aan om continu up-to-date te blijven.Tijdens de herhaling Ploegleider wordt de theorie uit de basisopleiding Ploegleider herhaald en wordt ingegaan op belangrijke ontwikkelingen en vraagstukken. Ook de praktijkoefeningen uit de basisopleiding zullen opnieuw worden uitgevoerd. Bij actieve deelname zal na afloop van de nascholing Ploegleider een nieuw certificaat uitgereikt worden waardoor het diploma Ploegleider BHV geldig blijft.

Doelgroep en doel
Ploegleiders. De herhalingstraining is bedoeld om de kennis en vaardigheden op peil te houden, er nieuwe vaardigheden aan toe te voegen, alsmede om het diploma Ploegleider BHV zijn geldigheid te laten behouden.

Inhoud
Herhalen en uitbreiden van de kennis en vaardigheden op het gebied van de taken als ploegleider:

  • voorbereiding op de inzet van het bedrijfshulpverleningsteam
  • oefenen met het bedrijfshulpverleningsteam
  • beoordelen van de veiligheidssituatie van het werkgebied
  • beheer en controle van de aan het team ter beschikking gestelde middelen
  • evalueren en rapporteren van de inzet en de oefeningen
Duur
1 dag  op uw   eigen locatie