Beheer / bediener brandmeldcentrale NIBHV

Een beheerder BMI-OAI is belast met de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, zoals staat omschreven in de NEN 2654.

Daarnaast is hij het eerste aanspreekpunt voor de brandweer, bijvoorbeeld in situaties waar twijfel bestaat over de echtheid van een brandmelding en de noodzaak voor de brandweer om uit te rukken.

Als er op grond van het Bouwbesluit een brandmeldinstallatie wordt geëist, is ook een ontruimingsalarminstallatie verplicht.

Bedrijven die verplicht zijn een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie in het gebouw aan te leggen, dienen ook te zorgen dat er een de beheerder is, die aantoonbaar is opgeleid.

Weten hoe u de brandweer in geval van brand moet inlichten over de status van uw brandmeldcentrale, is essentieel.