Basisopleiding Bedrijfshulpverlener (2 dagen inclusief examen)

De basisopleiding is gesplitst in twee onderdelen; het eerste hulp deel (taakgebieden niet spoedeisende eerste hulp en spoedeisende eerste hulp) en het brandweertechnisch deel ( met de taakgebieden brandbestrijding en ontruiming).

Het is verder mogelijk genoemde taakmodules afzonderlijk te volgen, na succesvol afronden van een module wordt vervolgens een NIBHV deelcertificaat afgegeven. De basisopleiding bevat naast de verplichte theorie veel praktische vaardigheden die de bedrijfshulpverlener goed moet beheersen.

Alle onderdelen worden afgesloten met een theorie examen. Na voltooiing van alle onderdelen wordt het NIBHV diploma Bedrijfshulpverlener afgegeven